Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  ”Fler behöver lockas att läsa handelsutbildningar”

  Vi måste öka attraktiviteten för gymnasiala handelsutbildningar. Därför behövs det fler utbildningar som ger den kompetens som krävs för att kunna etablera sig i handeln, ­skriver representanter för Handelsrådet.

  I en debattartikel, ”Fler behöver lockas att läsa handelsutbildningar”, i dagens (13 september 2016) Svenska Dagbladet skriver Handelsrådets styrelse om gymnasial handelsutbildning:

  Debatt. Gymnasieutredningen.
  I oktober ska gymnasieutredningen presenteras. Vi inom Handelsrådet hoppas att utredarna går på vår linje och föreslår att det skapas fler utbildningsvägar för den som vill göra karriär inom handeln. Bland annat genom att det ­nuvarande Handels- och administrations­programmet ­ersätts av en yrkesinriktning på Eko­nomi­programmet.

  Handeln är en mångfasetterad bransch som sysselsätter alltifrån butiksbiträden till lagerarbetare och tjänstemän. Ungefär en fjärdedel av de yrkesverksamma på svensk arbetsmarknad har haft sitt första jobb i handeln och totalt arbetar 500 000 människor i branschen. Trots att handeln sysselsätter så många har det varit svårt att få in unga i branschen via det traditionella utbildningssystemet. Gymnasieskolans handels- och administrationsprogram har länge haft låg status och svårt att rekrytera elever med ett intresse för att arbeta inom handeln. Mellan 2010 och 2012 halverades antalet elever som valde att läsa Handels- och administrationsprogrammet.

  ­Utöver detta är det också en oroande liten andel av de elever som avslutar programmet som har tillräcklig kompetens eller vilja att etablera sig i branschen. Av de cirka 2 500 elever som utexamineras från programmet varje år är det mindre än hälften som arbe­tar i branschen ett år efter studenten.

  Vår slutsats är att det behövs fler gymnasiala utbildningsvägar som ger den kompetens som krävs för att etablera sig och utvecklas i handeln. Tillsammans föreslår vi därför följande åtgärder:

  Skapa en ny yrkesinriktning på Ekonomiprogrammet

  Många av de elever som är intresserade av handeln väljer bort Handels- och administrationsprogrammet och väljer i stället Ekonomiprogrammet. Samtidigt är just Ekonomiprogrammet ett program som många företag i handeln gärna rekryterar från. Vi har därför föreslagit gymnasieutredningen att det nuvarande Handels- och administrationsprogrammet ersätts av en yrkesinriktning på Ekonomiprogrammet.

  Skapa samarbete med det lokala näringslivet

  För att säkerställa att eleverna på den nya handels­inriktningen ska få den kompetens som krävs för att kunna etablera sig och utvecklas i handeln behö­ver inriktningen till viss del innehålla arbetsplatsförlagt lärande och stödjas av ett lokalt programråd.

  Låt elever på andra yrkesprogram komplettera sina bransch- och produktkunskaper med sälj- och service­kompetens

  Vi föreslår att ett antal sälj- och service­kurser görs tillgängliga som program­fördjupning på samtliga yrkesprogram. Detta ­skulle ge utbildningsanordnare möjlighet att skapa yrkesutgångar med sikte på exempelvis bygghandel och reservdelsförsäljning.

  Skapa möjligheter för vuxenutbildning

  Vi vill att det blir lättare för den som redan har en gymnasieexamen och/eller är yrkesverksam i en annan bransch att vidareutbilda sig för handeln genom att läsa handelskurser inom Komvux och Yrkesvux.

  Med en handelsinriktning på Ekonomiprogrammet och möjligheten att inrätta yrkesutgångar mot handeln från andra yrkesprogram finns stora förutsättningar att attraktiviteten för gymnasiala handels­utbildningar kommer att öka.

  Handelns parter är intresserade, aktiva och tar stort ansvar i utbildningsfrågor. Men för att vi ska kunna ta vår del av ansvaret behövs fler utbildningar som ger den kompetens som krävs för att kunna etable­ra sig i handeln. Vi hoppas därför att gymnasieutredningen tar till sig våra synpunkter och att riksdagen beslu­tar om fler gymnasiala utbildningsvägar till handeln.

  Karin Johansson
  Svensk Handel

  Susanna Gideonsson
  Handelsanställdas förbund

  Jens Jacobsson A
  kademikerförbunden (Civilekonomerna)

  Petter Skogar
  Arbetsgivarföreningen KFO

  Martin Linder
  Unionen

  Källa: SvD 2016-09-13

  Prenumerera på nyhetsbrev