Handelns utvecklingsråd
Start » Yrke och kompetens » Karriär i handeln – nu utökad och uppdaterad! » Utbildningsvägar » Gymnasiala handelsutbildningar » Gymnasieutredningen ställer sig bakom Handelsrådets förslag

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Gymnasieutredningen ställer sig bakom Handelsrådets förslag

  Den 31 oktober 2016 lämnade Gymnasieutredningen sitt betänkande En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77) till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Bland gymnasieutredningens förslag finns bland annat inrättandet av den handelsinriktning på ekonomiprogrammet och möjligheten att läsa sälj- och servicekurser på alla yrkesprogram som fanns med i den skrivelse som Handelsrådet lämnade till gymnasieutredningen i maj. Förhoppningen är nu att dessa förslag även kommer att finnas med i den proposition som senare kommer att behandlas av Riksdagen.

  Prenumerera på nyhetsbrev