Start » Yrke och kompetens » Kompetenslyft för handeln » Fortbildningsprogram för lärare

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Fortbildningsprogram för lärare

  Sedan ett antal år tillbaka sker en omfattande och accelererande strukturomvandling i handeln till följd av att stora delar av dess funktion digitaliseras och att en ökande andel av affärerna görs via internet. När nya affärsmodeller växer fram, ställs nya krav på företagen och dess anställda. I och med detta ställs också nya krav på utbildningar som ska förbereda dem som vill etablera sig i handeln. Den gymnasiala handelsutbildningen håller på att omstöpas och förutom att uppdatera styrdokument och läromedel är det även viktigt att lärarna får uppdatera sin kompetens. Handelsrådet har kartlagt kompetensbehovet inom handeln och utifrån kartläggningen tagit fram ett utbildningsprogram. Utbildningsprogrammet riktar sig i första hand till handelsföretag och dess medarbetare men har nu anpassats och görs tillgängligt även för fortbildning av lärare.

  Utbildningsprogrammet består av fem moduler där varje modul innehåller två till tre utbildningspass på två till fyra timmar. Den totala utbildningstiden motsvarar fem heldagar. Programmet inleds i samband med Handelsrådets utbildarkonferens (digitalt) den 5 oktober då även modul 1 genomförs. De lärare som är anmälda och deltar i modul 1 kommer därefter att få inbjudan till kommande utbildningsmoduler som genomförs under en period på ett år med avslut hösten 2021. Det är inget krav att delta på samtliga moduler. Modulerna följer dock en röd tråd och deltagarna får större förståelse för helheten om de genomgått samtliga moduler.

  Handelsrådet kommer att utfärda diplom till de lärare som deltagit i samtliga moduler i utbildningsprogrammet och fått godkänt på den avslutande inlämningsuppgiften. Samtliga utbildningar genomförs i webbinarieform och är kostnadsfria.

   

   

  Prenumerera på nyhetsbrev