Start » Yrke och kompetens » Kompetenslyft för handeln » Utbildningsprogram » E-handel, fysisk handel eller både och

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  E-handel, fysisk handel eller både och

  – affärsstrategi i ett digitalt handelslandskap

  Vilken affärsstrategi är rätt för dig i ett digitalt handelslandskap? Vilka vägval och överväganden bör du göra? Idag gäller det att förändringshastigheten inom företaget är lika stor som i omvärlden. Annars riskerar företagen att hamna på efterkälken. Det gäller att kunna ta till vara de möjligheter som finns och hantera de utmaningar som digitaliseringen skapar. En väl formulerad strategi och tydliga mål är en förutsättning för en stabil utveckling.

  Under utbildningen bygger vi upp kunskapen om hur du vässar din affärsidé, mission och vision, samtidigt som vi kartlägger företagets starka och svaga sidor jämfört med omvärldens och
  kundernas förväntningar. Vi lär dig om målgruppssegmentering och olika försäljningskanalers för och nackdelar och hur du på lämpligast sätt väljer att fördela dina resurser för att nå störst effekt. Vi bryter också ner mission och vision till konkreta utvecklingsplaner med delmål och aktiviteter.

   

  Under en heldag och en halvdag går vi igenom:
  • Analys av starka och svaga sidor i din egen
  verksamhet
  • Förstå begreppet affärsstrategi jämfört med
  t.ex. marknadsstrategi
  • Affärsidé, vision och mission
  • Målgruppssegmentering
  • Olika kanalers styrkor och svagheter
  • Tillväxtstrategier

   

  Mellan träffarna behöver viss tid avsättas för hemarbete för att färdigställa planerna. Den sista träffen ägnas åt redovisning och möjlighetatt ge och få feedback av övriga deltagare.

   

  Vilka färdigheter och förmågor kan du förvänta dig efter avslutad utbildning?

  Efter utbildningen kan du utifrån en förståelse för din verksamhets starka och svaga sidor skapa en omvärldssäkrad strategi. Du kommer att ha satt upp en treårsplan med mål för din
  verksamhet.

   

  Utbildningsledare: Magnus Ohlsson, We Hunt For Heads
  Utbildningslängd: en heldag + en halvdag
  Målgrupp: ledare och centrala funktioner

   

   

  Prenumerera på nyhetsbrev