Aktivitet
Start » Aktiviteter » 200 företag har gett sin syn på samhällsansvar inom detaljhandeln

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  200 företag har gett sin syn
  på samhällsansvar inom detaljhandeln

  Butikens samhällsansvar

  2010-05-11

  I det pågående forskningsprojektet Innebörden av samhällsansvar i handeln har en stor enkät genomförts och delresultaten visar bland annat att personligt engagemang är en viktig drivkraft när det gäller samhällsansvar i handeln, berättade de två forskare som leder projektet på ett seminarium.

  I maj 2010 hölls ett internseminarium för CSR (Corporate Social Responsibility) intresserade i handeln om ett av Handelns Utvecklingsråds pågående forskningsprojekt; Innebörden av samhällsansvar i handeln som ingår i utlysningen Distribution, logistik och partihandel. Ek dr. Anna Blombäck, Internationella Handelshögskola i Jönköping, och ek dr. Caroline Wigren, Högskolan i Malmö och Lunds Universitet, kom och presenterade delresultat från studien.

  Stor enkätundersökning

  Studien bygger på strukturerade telefonintervjuer med 200 handelsföretag inom sällanköpsvaror (med undantag för bilar); både kedjeföretag och fristående butiker på små, medelstora och stora orter ingår i studien. Förutom de strukturerade telefonintervjuerna görs även djupare fallstudier på ett antal företag, däribland Ikea.

  – Vi frågar oss hur det kommer sig att företag tar ett samhällsansvar i ett marknadsekonomiskt perspektiv, säger Anna Blombäck. Anser de att de har ett ansvar, vad gör de konkret och varför gör de det de gör?

  Forskningsmodellen som studien bygger på tar upp relationerna mellan detaljhandeln, slutkonsumenten och distributionskedjan och hur detaljhandeln påverkar/påverkas av de respektive aktörerna.

  Kedjeföretag eller inte – spelar det någon roll?

  Seminariedeltagarna fick ta del av resultat från enkäten där frågorna kretsade kring sex olika områden: leverantörskedjan, kundernas efterfrågan, anställda, lokal sponsring, miljö och den egna kompetensen inom samhällsansvar.

  – Vi har initialt valt att undersöka vilken roll det spelar om ett företag är del av en kedja eller inte, förklarar Anna Blombäck.

  När det gäller hur kunderna påverkar butikerna så visar enkäten att kunderna i hög grad bryr sig om priset samt att det finns en viss miljömedvetenhet. De anställda på kedjeföretag erbjuds i högre grad utbildning och friskvård, återigen är personligt engagemang en viktig drivkraft för fristående handlare.

  Lokal sponsring vanligt

  Både kedjeföretag och icke-kedjeföretag ägnar sig åt lokal sponsring; fyra femtedelar av kedjeföretagen och 85 procent av de fristående butikerna. Den starkaste drivkraften i båda fallen är personligt engagemang. De allra flesta handelsföretagen återvinner material som papper, metall och plast och här är en stor del av motivet att det stärker varumärket samt att kunderna kräver det.

  Butikerna anser att de har hög kompetens inom dessa områden, men det är inte så många som har utbildning inom samhällsansvar och hållbar utveckling.

  Rapport i början av 2011

  Seminariet utmynnade i en intressant och givande diskussion där seminariedeltagarna kunde komma med synpunkter på forskarnas tankar och resultat. Med dessa smakprov ser vi fram emot att ta del av rapporten som planerar att lanseras när forskningsprojektet är avslutat i början av 2011.

  Bilder

  • Caroline Wigren och Anna Blombäck

  Prenumerera på nyhetsbrev