Handelns utvecklingsråd
Start » Internationellt

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Internationellt

  Handelsrådet arbetar med att stärka den svenska handelns röst i relevanta internationella sammanhang och fora.

  Gruppen för internationella frågor arbetar med:

  • Att ha ett regelbundet meningsutbyte inför mötena i EU:s sociala dialog.
  • Att identifiera gemensamma intressefrågor med internationell koppling.
  • Omvärldsbevakning gällande internationella frågor för handeln.

  Den partsgemensamma gruppen som verkar inom ramen för Handelsrådet syftar till att – i de fall där så är möjligt och önskvärt – driva gemensamma frågor samt ha en gemensam agenda.

  Internationella frågor som rör handeln hanteras av den av Handelsrådet bildade Handelns Internationella råd som består av sex personer från Handelsrådets ägarorganisationer; tre vardera från arbetsgivar- respektive arbetstagarorganisationerna. Gruppen initierar projekt, anordnar aktiviteter och annat i samarbete med Handelsrådets kansli.

  Gruppen består av följande personer:
  Pär Fyhr, Akademikerförbunden (Akavia)
  Tobias Nilsson, Fremia
  Josefin Lundmark, Handelsanställdas förbund
  Stefan Kvarfordt, Svensk Handel (sammankallande)
  Anna Wedin, Svensk Handel
  Asgeir Lindholm, Unionen

  Prenumerera på nyhetsbrev