Handelns utvecklingsråd
Start » Internationellt » Studiebesök i Bryssel om EU:s förslag till social pelare

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Studiebesök i Bryssel om EU:s förslag till social pelare

  EU:s sociala pelare är tillsammans med en rad andra relaterade lagstiftningsförslag aktuella på EU-parlamentets och ministerrådets agenda.

  Eftersom den sociala pelaren och de åtföljande lagförslagen kan komma att påverka den svenska arbetsmarknadsmodellen följer Handelsrådets Internationella utskott vad som händer i denna process. För att få bättre förståelse för detta besökte utskottet Bryssel i juni och träffade företrädare för olika organisationer för att höra hur de ser på den sociala pelaren och vad den kan få för konsekvenser för den svenska modellen.

  Utskottet träffade Jens Hedström, chef för Svenskt Näringslivs brysselkontor; Staffan Olsson, EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering; Thomas Göransson, Arbetsmarknadsråd i EU-representationen; Karla Wixe, chef för Fackliga Brysselkontoret; Gunnar Hökmark, EU-parlamentariker (M); Olle Ludvigsson, EU-parlamentariker (S); samt Rebekah Smith, Senior Adviser, Businesseurope, för att få höra om deras syn på den sociala dialogen.

  Handelsrådet kommer att fortsätta bevaka EU:s sociala pelare samt utarbeta ett gemensamt dokument där eventuella risker för den svenska modellen identifieras, med ett särskilt fokus på handelssektorn.

  1706-internationella-i-bryssel

  Internationella utskottet i Bryssel.

  Prenumerera på nyhetsbrev