Forskning

Arbetsmiljö och säkerhet

Handelsrådet verkar för att skapa en god och trygg arbetsmiljö i handelsföretag. Det görs bland annat genom utbildningar, information om aktuella lagar och regler, initiering av forsknings- och utvecklingsprojekt samt opinionsbildning.

Prenumerera på nyhetsbrev