Handelns utvecklingsråd
Start » Yrke och kompetens » Om oss Yrke och kompetens

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Om oss

  Inom Handelsrådet finns ett yrkes- och kompetensutskott. En grupp med representanter för arbetsmarknadens parter inom handeln arbetar gemensamt med kompetens- och utbildningsfrågor och planerar, bereder och verkställer arbetet tillsammans med Handelsrådets kansli.

  Handelsrådet Yrke och kompetens fokusfrågor är att:

  • stötta och utveckla handelsinriktade utbildningsinsatser,
  • höja och säkra yrkesstatus, kompetensutveckling och kompetensförsörjning inom handeln,
  • följa och kvalitetssäkra relevant utbildningar,
  • förbättra tillgången på kvalificerad arbetskraft, samt
  • samarbeta med bland annat utbildningsinstanser såsom yrkeshögskolor och gymnasieskolor och beslutsfattare inom utbildningsväsendet.

  En övergripande målsättning är att fler ska vilja och kunna etablera sig och utvecklas i handeln.

  Gruppen består av följande personer:
  Nina Forssblad, Akademikerförbunden (Akavia)
  Gunnar Järsjö, Fremia
  Daniel Söderberg Talebi, Handelsanställdas förbund
  Henrik Ekelund, Svensk Handel
  Elisabet Elmsäter Vegsö, Svensk Handel
  Emma Tjärnback, Unionen


  Historia

  Arbetet med yrke- och utbildningsfrågor bedrevs tidigare inom den fristående Handelns Yrkesnämnd (HYN) som startades 2013 av Arbetsgivarföreningen KFO, Handelsanställdas förbund och Svensk Handel.

  Prenumerera på nyhetsbrev