Aktivitet
Start » Aktiviteter » Kommersialisera stadsplaneringen

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Kommersialisera stadsplaneringen

  Lämna över stadsplaneringen till retailfolket

  2011-02-11

  Stadskärnor fulla av folkliv, shopping, restauranger och annan service är något som många uppskattar. Ändå bygger vi städer där bostäder och shopping separeras från varandra. Jerker Söderlind menar att vi måste komma bort från modernismens numera gamla idéer.

  På ett frukostseminarium presenterade Jerker Söderlind, teknologie doktor vid Kungliga Tekniska Högskolan och ordförande i City i Samverkan, Stockholm, idéer från sin kommande bok med arbetstiteln Bättre plats för handel – Shop Outside the Box.

  Henrik Vestin, Handelns Utredningsinstitut, började med att berätta om en studie av cyklisternas betydelse för handeln. Att det är alltfler som cyklar beror på hälsotrenden, miljöhänsyn, att det är ekonomiskt och att det sparar tid.

  – Vi gjorde en undersökning i Växjö som visade att cyklisterna spenderade mer pengar än de som åker kollektiv eller promenerar till centrum, berättade Henrik. Så det är viktigt att se till att cyklisterna lätt kan ta sig till butikerna på trygga cykelvägar och att det finns bra cykelparkeringar.

  Studien ledde till att HUI blev utsedda till Årets Cykelfrämjare 2010 av Cykelfrämjarnas Riksorganisation vilket både gladde och förvånade Henrik.

  Utveckla eller avveckla

  – I ”pratvärlden” är vi överens om att bygga städer igen och vi njuter av de städer som tidigare generationer har skapat. Men i verkligheten bygger vi vidare på modernismens separata områden. Är det inte märkligt att ”moderna” hus nästan alltid är lika med fula kartonger som bara arkitekterna själva gillar, inledde Jerker.

  Jerker tycker istället att vi ska skapa blandbebyggelse där handeln finns insprängd bland bostäderna, inte stadslösa handelsplatser. Och handeln bör vara med och driva denna utveckling.
  – Idag bygger varje bolag var sin sak på var sin plats med långa avstånd emellan. De som ska använda platserna (konsumenterna) lämnas därhän. Vi behöver kommersialisera stadsplaneringen och låta handeln få ta en naturlig plats där konsumenterna finns.

  Gemensam planering krävs

  Enligt Jerker måste stadsbyggarna börja leverera det invånarna och besökarna vill ha, inte det de själva tycker att folket bör ha. Det behövs regler och planer, men de ska inte styra i detalj utan handla om hur de som befolkar områdena vill ha det. Som det är idag så förbjuder staten det som efterfrågas genom till exempel strandskyddslagen och regler om bullernivåer som försvårar bostäder i innerstadsmiljö.

  – Vi suboptimerar städerna på grund av att alla gör sin egen grej, sa Jerker. Vi behöver istället en gemensam marknadsinriktad stadsplanering som optimerar för blandad stadsbebyggelse.

  Bilen är viktig

  – Vi får inte glömma bort bilen i de här sammanhangen, det är viktigt att folk kan ta sig till handelsplatser med bil även om de är stadsliknande miljöer. Vi behöver bygga täta städer som ändå har utrymme för bilar och parkeringsutrymmen.

  Istället för att bygga genomfarter som vi ofta gör idag bör vi bygga ett integrerat trafiknät som tillåter folk att stanna och göra saker, som till exempel handla, menar Jerker.

  Slottsgalleria

  Jerker avslutar med att presentera en idé som nog får de flesta stockholmare att haja till:
  – En galleria under Stockholms slott i Gamla stan skulle skapa ett flöde från Brunkebergstorg som i nuläget är relativt dött. Den pampiga ingången mot Norrbro är redan given.

  Prenumerera på nyhetsbrev