Aktivitet
Start » Aktiviteter » Paradoxal framtid väntar handeln

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Paradoxal framtid väntar handeln

  Detaljhandeln 2025

  2010-02-26

  Följer man de stora trenderna som idag påverkar handel, och fortsätter dem 15 år framåt i tiden, hamnar man i en paradox. Dels ökar kraven på hållbar handel, samtidigt som både globalisering och produktion väntas öka, vilket kan motverka en hållbar utveckling. Den visionen serverade HUI-analytikerna Ulf Rämme och Niklas Gustafsson vid ett frukostseminarium.

  Seminariet tog avstamp i en kommande rapport ”Detaljhandeln i Sverige år 2025”, där forskarna ger olika scenarier för hur handeln ser ut 2025.

  – Handeln kommer att öka, förutspår Ulf Rämme. 2025 omsätter handeln i Sverige 850 miljarder kronor(dag 600 miljarder kronor), och då är apoteks- och systembolagshandel inte inräknade.

  Befolkningen kommer att växa, fler barn föds och pensionärerna kommer att vara friskare och mer köpstarka. Vi kommer att spendera mindre på boende, och mer på service och sällanköpshandel.

  – Vi har identifierat sju megatrender, säger Niklas Gustafsson. Trender som vi vet kommer att påverka handeln 2025 och som påverkar handeln idag. De kan vara bra att hålla ögonen på:

  Internationalisering; Teknisk utveckling; Internet; Service och upplevelser; Strukturomvandling; Hållbar utveckling och Förändrad efterfrågan.

  Trenderna beskrivs utförligt i den kommande rapporten, där trendernas drivkrafter och konsekvenser för handeln diskuteras.

  Paradoxen uppstår när den gröna trenden med CSR, ekologi och hållbarhet, kolliderar med ökad köpkraft, ökad efterfrågan, och att globaliseringen ökar avstånden mellan produktionsländer och marknader.

  – Vi ser fyra scenarier, säger Niklas Gustafsson. Antingen går handeln före, och skapar en marknad som är hållbar och lönsam, eftersom kunderna efterfrågar dessa varor. Eller också tvingas handeln till hållbar produktion av politiska beslut, vilket hämmar tillväxten. Andra scenarier är en slit och släng-utveckling, där tillväxt sker på bekostnad av miljö. Och den fjärde möjligheten är en smutsig prispress, där varken miljö eller handel gynnas.

  En av de viktigaste slutsatserna formuleras som ett gott råd från forskarna till handeln:

  – Olika generationer har helt olika värderingar, och därför olika sätt att konsumera. Lyssna och lär av kunderna. Annars skapar de andra kanaler för sin konsumtion.

  • Niklas Gustafsson och Ulf Rämme

  Prenumerera på nyhetsbrev