Aktivitet
Start » Aktiviteter » Snabbväxarna inom handeln

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Satsa på potentialen

  Snabbväxarna inom handeln

  2012-10-26

  Det är lätt att lockas av att dra lärdom av och satsa på de företag som det går bäst för just nu; de som växer snabbast och nyanställer flest. Men det är inte så många som har brytt sig om hur det går för dessa företag sen, kanske är det inte de som överlever i längden.

  Sven-Olov Daunfeldt på HUI Reasearch vill med sin forskning, som han presenterade på ett frukostseminarium i slutet av oktober arrangerat av Handelns Utvecklingsråd och HUI Research, bredda bilden och se vilka företag och modeller samhället bör satsa på över tid. Politikerna tittar gärna på de företag som går bäst för tillfället; de så kallade snabbväxarna eller gasellerna och modellerar sina satsningar utifrån dem.

  – Det är väldigt frestande och till synes det enda rätta eftersom det är de företagen som skapar de nya jobben, säger Sven-Olov.

  Mellan 2005 och 2008 skapade de en procent av företagen som växte snabbast drygt hälften av de nya jobben – tio procent av de snabbast växande företagen stod för nästan 90 procent av de nya jobben. De snabbväxande företagen anställer också i hög grad långtidsarbetslösa, ungdomar, lågutbildade och invandrare med utomeuropeisk bakgrund, alltså personer som vanligtvis har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden.

  One-hit-wonders

  Sven-Olov har tittat på hur det ser ut över tid och det visar sig att många av de företag som växer snabbt i en period inte alls växer i nästa – det finns till och med en ganska stor risk att gasellerna inte har överlevt till nästa period. De är one-hit-wonders.

  Tillväxtföretagen finns i alla branschen, inte bara i hightechbranscher som den generella bilden kan få oss att tro.

  – Handeln har många växande företag och faktum är att de snabbväxande handelsföretagen verkar ha större chans att överleva och fortsätta växa, berättar Sven-Olov. Forskningen på snabbväxarna inom handeln är nästintill obefintlig så vi behöver fortsätta studera detta område.

  Tillväxtpontential

  Generellt förespråkar Sven-Olov att vi lär oss mer om den majoritet om de företag som inte växer alls utan ligger stilla. Vad är det som gör att två tredjedelar av Sveriges företag inte blir större?

  – Det finns en stor potential här som inte kommer till sin rätt, menar Sven-Olof. Vad kan vi göra för att få dessa företag att växa? Vi vet helt enkelt inte vad som behövs; här krävs det mer forskning.

  Sven-Olov beskriver det som ”The black box” – allt det vi inte vet om vad det är som gör att företag växer på ett hållbart sätt – och vad samhället kan göra för att underlätta för dessa företag och skapa långsiktigt hållbar tillväxt.

  • Sven-Olov Daunfeldt på HUI Reasearch varnade för att stirra sig blind på one-hit-wonders i företagsvärlden.

  Prenumerera på nyhetsbrev