Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Från global producent till lokal butik

  Att köpa varor globalt för att pressa priserna är idag en viktig strategi för många detaljhandelsföretag. I följdvattnet blir varuflödet från leverantör till butik en avgörande konkurrensfaktor vilket forskare i Linköping kommer att titta närmare på.

  Dagens globaliserade inköp är en utmaning för detaljhandeln; den alltmer gränslösa och konkurrensutsatta handeln gör att inköp från lågkostnadsländer, framförallt Kina och andra asiatiska länder samt vissa länder i Östeuropa, har ökat i betydelse.

  – Som en konsekvens av detta har varans väg till butiken blivit en allt viktigare del i att uppnå lönsamhet och bli framgångsrik, säger Mats Abrahamsson, Linköpings universitet. Vi vill därför fokusera på flödesorientering i inköpsarbetet för att detaljhandelsföretagen ska kunna optimera sina globala inköp.

  Flödesorientering i fokus

  Tidigare forskning har främst tittat på inköpsarbete ur de tillverkande företagens perspektiv, men i detta projekt sätts fokus på inköpsarbetet i detaljhandelsföretag. Forskarna tar upp faktorer så som totalkostnad, ledtider, leveransservice och miljö.

  – Vi vill öka förståelsen för hur svenska detaljhandelsföretag ska organisera sitt globala inköpsarbete för att uppnå en högre grad av flödesorientering genom att studera det fysiska flödet av produkter från leverantör till butik, förklarar Mats. Detta ska göras dels genom fallstudier med flera olika företag och dels genom en enkätstudie, för att ta fram empiriskt material som kan ligga till grund för hur handelsföretagens inköpsorganisation bör utformas.

  Prenumerera på nyhetsbrev