Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Karriärutveckling för män och kvinnor

  Att handeln är något av en genomgångsbransch för dem som jobbar där är en vanlig beskrivning. Men kanske behöver det inte vara så menar forskare i Skövde som kommer att studera karriärutveckling i detaljhandeln.

  Rapporter och studier visar att svensk detaljhandel är konkurrenskraftig och att medarbetarna trivs. Ändå är en av de största utmaningarna för handeln att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal.

  – Vi har i tidigare forskning pratat med bland annat butikschefer och de menar att detta är en nyckelfråga för en framtida framgångsrik handel. Därför vill vi nu fokusera på frågor kring karriärmöjligheter i handeln, säger Thomas Andersson, Högskolan i Skövde.

  I likhet med många andra branscher finns det ojämlikheter mellan kvinnor och mäns situation på detaljhandelsföretagen som ofta är till kvinnornas nackdel när det gäller till exempel löner. Enligt statistik är andelen kvinnor bland butikschefer/-ägare i dagligvaruhandeln endast cirka 16–21 procent.

  Likheter och skillnader

  – Vi kommer i denna studie titta närmare på likheter och skillnader mellan könen när det gäller karriärutveckling i handeln för att ta reda på eventuella olika behov som kan finnas, förklarar Thomas. Kanske behövs det en vidgad syn på vad karriärutveckling är? Vi vill fånga hur män och kvinnor ser på vad som är utveckling och karriär och vad som driver dem.

  I projektet kommer befintlig statistik och data sammanställas, en enkätundersökning bland medarbetare i handeln kommer att genomföras och ett antal fallstudier göras för att få nära beskrivningar av olika karriärberättelser. Allt för att bidra med kunskap till hur handeln kan hantera frågor kring utveckling och karriär på bästa sätt.

  Prenumerera på nyhetsbrev