Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Vad driver handelsföretagen att engagera sig i CSR-frågor

  Företag som the Body Shop och Ben and Jerrys har profilerat sig som världsförbättrare. Och trenden är att företag ska engagera sig mer i frågor om det socialt och miljömässigt hållbara, CSR. Forskningsprojektet ska undersöka hur handeln arbetar med samhällsansvar, vilka kunskaper handeln har om CSR och vad som driver handeln att arbeta med dessa frågor.

  Ansvarstagande, hållbarhet och samhällsengagemang är ledord som i allt högre utsträckning ingår i företagens självbild. Mycket av diskussionen kring dessa frågor har rört handelns leverantörer, men inte detaljisterna själva. I forskningsprojektet ”Innebörden av samhällsansvar i handeln”, under ledning av ek. dr. Anna Blombäck, vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping kartläggs handelns syn på CSR-frågor*.

  – Den första delen av undersökningen består i att ta reda på vad handeln själv lägger in i begreppen socialt ansvarstagande företag, hållbar butik och samhällsnytta. Hur de ser på det egna företagets ansvar, och hur de arbetar konkret med dessa frågor, säger Anna Blombäck. Det kan vara att butiken källsorterar eller donerar pengar till någon välgörenhet i Asien.

  Nästa steg i undersökningen är att ta reda på hur handeln ser sin position i värdekedjan. Hur de upplever trycket från konsumenternas miljö och samhällsengagemang å ena sidan, och hur de ser på sina möjligheter att påverka leverantörsledet.

  Är kraven rimliga?

  – Upplever handlarna konsumenttrycket som rimligt, eller anser de att kunderna ska rikta sina synpunkter sig direkt till tillverkarna.

  Den tredje och största frågan som projektet tar sig an är varför. Vad är det som driver handelsföretagen att engagera sig i CSR-frågor.

  Profit eller filantropi?

  – Det är den stora frågan. Vad har handeln för drivkrafter?

  Anna Blombäck ser två möjliga drivkrafter: Den ena kan vara att tillfredsställa kundernas krav på engagerade företag.

  – Men sådana motiv riskerar att ge kortsiktiga lösningar.

  Annars kan det ligga ett genuint intresse för att påverka och förbättra.

  – Förmodligen är det en kombination av båda, men det är något vi får undersöka närmare under arbetets gång.

  Undersökningen genomförs i två steg. Först en enkätundersökning som vänder sig till 250 detaljhandelsföretag fördelade på nio städer i olika storlekar. Sedan väljer forskarna ut fem företag där man går betydligt djupare.

  – Målet med projektet är att undersöka fenomenet, som idag är relativt outforskat i detaljhandeln. Det skrivs heller inte mycket i tidningar om tjänsteföretags förhållande till CRS. Då är det svårt att som företag arbeta innovativt med de här frågorna. Vi hoppas fungera som en ögonöppnare.

  *Corporate Social Responsibility

  Prenumerera på nyhetsbrev