Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Delfinansiering av professur

  Handelns Utvecklingsråd kommer tillsammans med Svensk Handel och Sveriges Inköps- och logistikförbund, Silf, att finansiera en professur på Handelshögskolan i Umeå med fokus på handel och logistik.

  Kerstin Nilsson, projektledare inom forskningsområdet Handel och Logistik på Handelshögskolan i Umeå, är ansvarig för tillsättandet av den nya handelsprofessuren.

  – Vi håller på och bygger upp en infrastruktur kring logistikforskning med fokus på handelns problematik, så det här bidraget är mycket viktigt, säger Kerstin Nilsson. Det gör att vi kan satsa långsiktigt på forskning inom detta område och titta närmare på handelns efterfrågestyrda logistik.

  På Handelshögskolan i Umeå finns sedan fyra år tillbaka ett utbildningsprogram inom handel och logistik och det har tydliggjort att det behövs mer forskning inom detta område menar Kerstin. Forskningen syftar till att ta fram nya modeller för logistik som tar hänsyn till dagens och framtidens krav på t.ex. energianvändning och samtidigt tryggar en bra varuförsörjning.

  Prenumerera på nyhetsbrev