Start » Krönika » Vågar handeln anta utmaningarna?

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Vågar handeln anta utmaningarna?

  2010-12-15

  Hur uppfattar handelsanställda sitt arbete och hur får de arbetsliv och familj att gå ihop? Nio av tio butiksanställda trivs med jobbet och en majoritet vill arbeta kvar i branschen. Ett belysande citat är: ”Det är en rolig bransch där det händer mycket, men det sliter också”. Vad är det som sliter? Svaret är tämligen entydigt – arbetstiderna. Arbetstiderna i kombination med lönerna tillhör utmaningarna för handeln. Som en anställd säger: ”Jag älskar att jobba inom handeln, bättre lön och arbetstider så blir det ett toppenjobb!”

  Behovet av att möta kundernas önskemål om öppettider leder till oregelbundna arbetstider. För de anställda innebär detta ett trixande för att få arbete och familj att gå ihop. Arbetstiderna gör att alla inte orkar arbeta heltid eller inte vill det på grund av svårigheterna att förena det med familjen.

  Ett reellt inflytande för anställda att påverka sina scheman är ett sätt att anta utmaningen. Då tar arbetsgivarna sitt ansvar och arbetstidsfrågan blir inte ett problem de anställda ska lösa. Dessutom skapas attraktivare arbetsvillkor som kan locka till sig medarbetare och hindra kompetensflykt.

  De anställda är lojala. Det framgår att övertidsarbete är vanligt. Att arbeta över eller ta extra pass är sätt att dryga ut lönen, men en stor andel arbetar över utan betalning. Två tredjedelar gör dessutom mer än vad arbetsgivaren kräver och åtta av tio menar att det är viktigt att ställa upp för arbetsgivaren. Även på fritiden är man tillgänglig och drygt en tredjedel kontaktas ofta av sin arbetsgivare under ledighet. En majoritet säger att kundernas önskemål är viktigare än eget välbefinnande och man gör ofta det lilla extra för dem.

  Forskning visar att anställda väger sin arbetsinsats mot den belöning man får i form av lön, erkännande och utvecklingsmöjligheter, vilket i sin tur påverkar arbetstillfredsställelse och motivation. Ser vi till de butiksanställdas lön, status och utvecklingsmöjligheter i förhållande till insats finns en del att önska. Endast två av tio kvinnor och tre av tio män anser sig ha goda karriärmöjligheter. Två av tio kvinnor och fyra av tio män har fått vidareutbildning i jobbet. Kvinnor har sämre förutsättningar än män i båda fallen. Utmaningen här är att möta de anställdas arbetsinsats samt uppmärksamma kvinnors och mäns olika villkor.

  En annan utmaning rör arbete och familj. Sju av tio har en partner som anser att den butiksanställdes arbete försvårar familjelivet. Trots kvinnors större ansvar för hem och familj har de i större utsträckning oregelbundna arbetstider än män och har svårare att lämna sitt arbete för privata angelägenheter. Båda könen låter emellertid arbetet i högre grad inkräkta på privatlivet än tvärtom. Illustrerande kommentarer är: ”Ha gärna familj och barn, bara det inte märks” och ”Har inget privatliv, jobbar jämt”. Utmaningen här är att den privata angelägenheten att förena arbete och familj ska bli en arbetsgivarangelägenhet. Lyckas branschen uppfylls även diskrimineringslagens krav på att underlätta kombinerandet av arbetsliv och föräldraskap.

  Ur de anställdas perspektiv framträder ett önskescenario. Genom en proaktiv strategisk satsning kan branschen skapa en modern arbetsplats anpassad till både kunders varierande behov av öppettider och de anställdas arbetsvillkor. Handeln kan bli en föregångare i detta avseende. Ett socialt ansvarstagande från branschens sida kan leda till ett ställningstagande från kundernas sida. Vem vet, kunderna kan komma att visa sina sympatier med butiker och kedjor med arbetsvillkor som gynnar livskvalitet och jämställdhet för sina anställda.

  Läs mer i den nya rapporten…

  Prenumerera på nyhetsbrev