forskning
Start » Krönika » Personalen är fortfarande den största resursen

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Personalen är fortfarande den största resursen

  2017-10-26

  Har haft uppdraget och även nöjet att utreda kunskapsluckor och forskningsbehov inom arbetsmiljö- och arbetsmarknadsområdet i handeln. Jag skriver nöjet eftersom många forskningsrapporter ger spännande inblickar i en värld som jag och många andra är i daglig kontakt med, men som vi trots detta vet ganska litet om. Flertalet studier är kvalitativa, vilket gör att enskilda personer kommer till tals i ämnen som besvärliga kundbeteenden, estetiska krav på de anställda och annat i butikens inre liv – sådant som vi själva har en roll i som kunder.

  Jag blev något överraskad av den stora betydelse kundrelationer har – mest på gott men också på ont. Det är ju korta och ganska opersonliga möten, men uppenbart ändå betydelsefulla. De återkommer i många studier, även i de som inte direkt har kundmöten i fokus. Goda relationer mellan chef och medarbetare tycks även smitta av sig på relationen mellan medarbetare och kund och i förlängningen på ekonomiskt utfall. Denna koppling är dock en knepig fråga att undersöka vetenskapligt. Den studie som grävt djupast får resultat som klart går i den positiva påverkansriktningen vad gäller trekanten chef-medarbetare-kund. Själva skulle forskarna vilja utveckla designen i en ny studie.

  Det finns en uppfattning att karriärvägarna inom handeln är otydliga och svårbegripliga, forskningsstudierna utvecklar och nyanserar perspektiven. Karriär har traditionellt mycket av klättrande över sig – mot större ansvar och högre lön. Butikschef blir ett mål. Men forskarna ser att människor även har alternativa karriärvägar; att få fördjupa sig i ett område man är intresserad av, arbeta med något som stämmer överens med de egna värderingarna, kunna ge god service samt att arbete och familjeliv skall vara förenliga.

  Förvånande är att så lite har gjorts kring klassiska arbetsmiljöfrågor som stress, hot och våld, ohälsa och sjukfrånvaro. Förvånande är även att andra forskningsfinansiärers, utöver Handelsrådet, bidrag till arbetsmiljöforskning inom handeln är minimalt. Här finns det skäl att efterfråga och skapa förutsättningar för att öka mängden forskning på arbetsmiljöområdet inom handeln. Ett led i detta är det samarbete som nu utvecklas mellan AFA försäkring och Handelsrådet. AFA finansierar en stor del av arbetsmiljöforskningen i Sverige men handelsområdet har varit underrepresenterat i AFAs forskning. Samarbetet kommer förhoppningsvis att öka och stärka arbetsmiljöforskningen inom handeln och fylla ut kunskapsluckor.

  Handeln är i snabb omvandling genom digitalisering och branschglidning med sannolikt stora och svåröverskådliga följder för personalens arbetsvillkor. Därför är det viktigt att arbetsmiljöforskningen får ta plats och uppmärksammas inom handeln. Personalen är fortfarande trots anstormningen av appar och ny teknik handelsföretagens största resurs.

  Rapporten, som bygger på utredningen som nämns ovan, presenteras på ett gemensamt seminarium den 7 december.

  Prenumerera på nyhetsbrev