Start » Pitchmöte med RetailTech

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Pitchmöte med RetailTech

  Handeln befinner sig i en total transformation, från att ha varit helt analog till att bli allt mer digital. Handlare som vill fortsätta att attrahera kunder behöver finna nya sätt att tillfredsställa kundernas allt ökade krav på tillgänglighet, snabbhet, låga priser och brett och djupt sortiment. Det gäller att känna sina kunder, något som är e-handlarnas paradgren, men som hittills varit svårt för den fysiska handeln. Dessutom brottas många handlare också med svag lönsamhet, något som medför att de har svårt att finansiera de uppgraderingar som krävs. Ett överutbud som leder till miljöbelastande svinn är också problematiskt.

  För att fånga upp idéer som adresserar handelns frågor har Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA utlyst ett forskningsprogram med fokus på RetailTech. Vinnova ger bidrag till ett antal projekt med syfte att skapa nya tjänster som ska underlätta för handlare att tillfredsställa konsumentbehov och skapa ökad lönsamhet. Tanken är att premiera samarbeten mellan exempelvis handlare, forskare och techföretag som leder till innovation.

  För att stimulera till fler ansökningar ordnade Handelsrådet efter sommaren ett pitchmöte där forskare och näringsliv bjöds in att presentera sina idéer och diskutera med varandra. Handelsrådet öppnade också för komma in med förfrågningar om medfinansiering för att stärka ansökningar till Vinnova. Projektidéerna tar nya grepp på frågor som blivit en huvudvärk för handeln:

  En gemensam nämnare är att man försöker överbrygga glappet mellan handelns utbud och konsumenternas behov och önskningar. Detta glapp är påtagligt i dag, när en stor andel av de varor som bjuds ut förblir osålda och får gå till destruktion.
  Digital varuutprovning som innebär att kunden storleksmäts och ordern läggs efter kundens behov, är ett projekt.
  Kundernas behov reflekteras i deras beteenden. Det är tydligt på nätet, men i den fysiska handeln lämnar kunden inte lika tydliga spår. Flera av projekten syftar till att bättre förstå kundernas beteenden i butik. System som ”ser” kundernas kön, ålder och andra kännetecken är under utveckling.

  Ett projekt går ut på att på ett kostnadseffektivt sätt digitalisera butiker så att de genom analys av kunddata får en bättre träffsäkerhet när de bygger sitt sortiment. Användningen av sociala medier och Augmented reality utforskas också.
  Köpcentrumen behöver ta en mycket mer aktiv roll i det nya handelslandskapet. De fungerar ju som ett slags mellanhand mellan konsumenter och handlare. Nya analysverktyg byggda på kartteknik är en utvecklingslinje. Köpcentrum som håller koll på besökarna får också möjlighet att rikta sina marknadsföringsinsatser rätt.
  Gemensamt för de projekt som sökt anslag är att de genomförs i ett tätt samarbete mellan akademi och näringsliv.

  Här kan du se vilka projekt Vinnova beviljat hösten 2018:
  Läs mer här

  Prenumerera på nyhetsbrev