Aktivitet
Start » Aktiviteter » Mer arbetsmiljöforskning behövs i handeln

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Mer arbetsmiljöforskning behövs i handeln

  Arbetsmiljö, ledarskap och organisation i handeln

  2013-11-21

  Det finns relativt mycket forskning på arbetsmiljö generellt, men det behövs satsningar på forskning som är specifikt kopplad till handeln.

  Det var en av slutsatserna på ett seminarium som Handelns Utvecklingsråd arrangerade tillsammans med AFA Försäkring i november. Båda organisationerna ägs av arbetsmarknadens parter och stödjer forskning; Handelns Utvecklingsråd med fokus på handel och AFA Försäkring med fokus på arbetsmiljö. Syftet med seminariet var att skapa en mötesplats för handeln och arbetsmiljöforskare för att stimulera till mer arbetsmiljöforskning inom handeln.

  Johan Bark från Handelns Arbetsmiljökommitté, där arbetsmarknadens parter samarbetar för att skapa en god och säker arbetsmiljö, menade att arbetsmiljö är en viktig fråga i branschen och viktig för parterna:

  – Men det behövs forskning som visar att de åtgärder som görs ger de positiva resultat de inblandade upplever att de gör, till exempel när det gäller åtgärder mot rån i butik som kan kräva en del resurser.

  Psykosociala problem ökar

  Eva Vingård, professor i Arbets- och miljömedicin på Uppsala universitet, pratade om arbetsliv i förändring och tog bland annat upp att tendensen visar att de psykosociala problemen i arbetslivet ökar i relativt stor utsträckning, medan de mer traditionella fysiska arbetsmiljöproblemen till viss del har åtgärdats även om det självklart inte är lösta.

  – Det behövs forskning för att visa vad som är effektivt när det gäller att stävja psykosociala problem, sa Eva. Det är bland annat viktigt att skapa hälsosamma organisationer där medarbetarna känner att de har ”KASAM” (känsla av sammanhang). Det är viktigt med både kontroll och utmaningar för att den enskilde ska må bra.

  Ett sätt att förstå detta är att studera friska företag för att se vad de gör rätt och kunna överföra det till organisationer med höga sjuktal. Det är viktigt att fokusera på det som är friskt för att främja hälsa och välmående.

  En viktig del i arbetsmiljön i handeln är förstås kundmötet, för det mesta ett positivt och roligt möte. Men Vesa Leppänen från Lunds universitet berättade om besvärliga kundbeteenden som kan påverka de anställda negativt om de inte hanteras på ett bra sätt. Vesa menade att det är viktigt att ge de anställda möjlighet att tala om sånt som händer.

  Hans Augustson, avdelningschef på FoU-beredningen hos AFA Försäkring, avslutade:
  – Det här har varit en intressant och givande dag och ni har varit en bra insatt publik som kommit med bra synpunkter och frågor.

  Förhoppningsvis har seminariet satt igång en del processer som kan mynna ut i spännande forskning så småningom.

  131121-afa-panel
  Seminariet avslutades med en paneldiskussion där (fr. v.) Karin Stenström, IKEA; Eva Vingård, Uppsala Universitet; Johan Bark, Svensk Handel; Hans Augustson, AFA Försäkring och Magnus Falk, Arbetsmiljöverket, ingick.

  Prenumerera på nyhetsbrev