Aktivitet
Start » Aktiviteter » Glappet mellan teknik och användare

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Glappet mellan teknik och användare

  Handelsrelevanta Teldok-rapporter - om teknik och handel

  2011-09-05

  Det är notoriskt svårt att förutsäga hur saker och ting kommer att utveckla sig. Men i fallet med e-handel och finns det i alla fall en stor källa till kunskap om hur man tänkte då; när utvecklingen var i sin linda. Så idag kan vi se tillbaka och lära oss av historien.

  Kunskapen finns samlad i ett tiotal rapporten som gavs ut inom ramen för Teldok under dryga tjugofem år. Teldok startades av Telia (dåvarande Televerket) för att dokumentera den tidiga it-utvecklingen. Senare övergick Teldok till att bli en fristående ideell förening vars rapporter har finansierats av forskningsråd som KFB (Kommunikationsforskningsberedningen), Vinnova och KK-stiftelsen med flera.

  – När Teldok startades fylldes ett tomrum där kunskap saknades, sa Bertil Thorngren, professor på Handelshögskolan i Stockholm, som var med under hela Teldoks resa från 1980 till 2006. Nu finns kunskapen och informationen på annat håll, men vi kan fortfarande ta till vara insikterna från informationsteknologins barndom.

  Insikter och reflektioner från nu och då presenterades på seminariet ”E-commerce – så blev det (inte) och detta kan vi vänta oss” som arrangerades av MTC med finansiering från Handelns Utvecklingsråd i början av september. Staffan Movin, föreståndare på MTC, höll i seminariet och agerade moderator.

  Alla talarna var rörande överens om att utvecklingen både att hade överträffat och inte levt upp till förväntningarna och förutsägelserna från it-erans början.

  – Jag kommer att tänka på ett citat från en okänd källa som jag tycker beskriver det hela på ett passande sätt: [vi] ”överskattar ofta förändringarna på kort sikt – och underskattar det som sker på lång sikt”, sa Weje Sandén författare till Teldok-rapporten ”Nätet som marknadsplats – de svenska pionjärerna” från 1999.

  Han berättade den numera välkända historien om it-bubblan som sprack bland annat på grund av att företagen låg långt före användarna när det gällde tekniken samt om hur tekniken kring e-handel har beskrivits i media under åren.

  Michael Treschow, tidigare bland annat styrelseordförande i Ericsson, menade att det är viktigt att alla företag ser över sin affärsmodell när förutsättningarna konstant förändras och ibland i ganska snabb takt och med oförutsägbara konsekvenser.

  – Det är viktigt att ifrågasätta och se riskerna, sa han, samtidigt som man måste våga prova, prova och prova.

  Kenneth Karlberg, tidigare bland annat chef för affärsområdet Mobilitetstjänster på Telia, spann vidare på temat om hur svårt det är att förstå utvecklingen när man är mitt i den:

  – ”Först överskattar vi den hastighet med vilken förändringen skall komma och sedan underskattar vi kraften i förändringen när den väl kommer” är ett passande citat tycker jag, sa han. Det är ofta användarna som är på efterkälken när det gäller teknik- och tjänsteutvecklingen. Tjänsterna finns där, men användarna är inte mogna. För att det ska fungera måste även infrastrukturen vara på plats.

  Avslutningsvis presenterade Per Andersson, Handelshögskolan, och Jan Markendahl, Kungliga Tekniska Högskolan, sin forskning kring den mobila plånboken.

  – Det finns flera olika typer av betallösningar för mobiltelefoner, de flesta känner nog till att man kan köpa SL-biljetter med sms samt även ge gåvor till välgörenhetsorganisationer, sa Per. Det är viktigt att konsumenterna känner förtroende för lösningen för att de ska använda den. För aktörerna på marknaden är det viktigt att se mångfalden och samarbeta för att uppnå bästa resultat.

  Så här med facit i hand så kan vi konstatera att de som var med i den tidiga it-utvecklingen inte sällan hade rätt i sak, men de var ungefär tio år för tidigt ute.

  Prenumerera på nyhetsbrev