Aktivitet
Start » Aktiviteter » ”Varför byter du inte jobb?”

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  ”Varför byter du inte jobb?”

  Inlåsningseffekter på arbetsmarknaden

  2014-11-14

  Det är inte ovanligt att personer på arbetsmarknaden som har jobb vill jobba någon annanstans, men flertalet söker inte nya jobb aktivt utan blir kvar där de är. Handelsbranschen är inget undantag när det gäller anställda som egentligen kanske vill vara på något annat ställe.

  Claudia Bernhard-Oettel, Stockholms universitet, diskuterade dessa frågeställningar under ett frukostseminarium i Stockholm i november. Den som vill byta jobba och/eller arbeta med ett annat yrke, benämns som ”inlåsta”.

  – Fokus ligger här på de som på något vis är missnöjda med sin arbetssituation och helst skulle vilja arbeta någon annanstans samt att vi koncentrerar oss på psykologiska orsaker och konsekvenser, inte så mycket på exempelvis arbetsmarknadspolitik, sa Claudia.

  Sämre hälsa

  Undersökningar indikerar att de som inte vill arbete med sitt nuvarande arbete och/eller inte i sitt nuvarande yrke har en något sämre hälsa än övriga. Men det är svårt att veta om den sämre hälsan är en anledning till eller en konsekvens av arbetsförhållandena.

  – Vi gjorde en studie över tid av en omorganisation på en arbetsplats där vi kunde se att de vars inlåsning ökade under tiden även mådde sämre vart efter, sa Claudia. Vi håller även på och tittar vidare på detta med ett större datamaterial.

  I handeln finns det en hel del personer som både vill arbete med ett annat jobb och ha ett annat yrke i framtiden, men som kanske ändå inte kan ses som inlåsta. Exempelvis en student som arbetar extra under sina studier.

  – Vi behöver en ny parameter i dessa sammanhang, nämligen upplevelsen av att ha få eller inga möjligheter att hitta ett annat arbete; det vill säga individens ”anställningsbarhet”, sa Claudia.

  Anledningar till att stanna

  Slutligen tog Claudia upp ett antal tänkbara psykologiska anledningar till att individer stannar på jobb de egentligen inte vill ha:

  • Man upplever det finns fler nackdelar än fördelar med att försöka byta jobb (det kostar mer än det smakar)
  • Dålig karriärplanering
  • Livet kommer emellan (familj, hus, barn)
  • Man väntar för länge och sedan är man för gammal, för sjuk, för outbildad, för okunnig om arbetsmarknaden och vågar inte byta jobb
  • Rädsla: bättre att ha en fågel i handen än tio i skogen

  Det finns förstås även strukturella orsaker som bidrar till inlåsningseffekter såsom hur arbetsmarknaden ser ut, efterfrågan på vissa kompetenser med mera. Sammantaget så kan det finns det problem med att personer som egentligen inte trivs med sina jobb stannar kvar vilket kan leda till att individen underpresterar och mår dåligt både fysiskt och psykiskt menade Claudia.

  • Claudia Bernhard-Oettel, Stockholms universitet, pratade om inlåsningar och anställningsbarhet på arbetsmarknaden.

  Prenumerera på nyhetsbrev