Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Outtalade förväntningar på kompetens

  Professor Ann-Mari Sellerberg vid Sociologiska institutionen på Lunds universitet, har i tillgänglig forskning funnit att en mängd nya kompetenser och färdigheter krävs hos handelsanställda, samt att mängder av kompetensförväntningar är outtalade. Det har i flera studier visat sig finnas ett påtagligt glapp mellan föreställningar hos arbetsledning och de anställdas erfarenheter och synpunkter.

  Ann-Mari Sellerberg konstaterar att det finns mycket forskning kring organisationsförändringar i samhällsvetenskapen inom vård och skola, men att föränderliga och mer konkurrensutsatta branscher, som till exempel handeln, är mer outforskade.

  – Vi är nyfikna på att undersöka de handelsanställdas situation på en elektronikkedja, en stor livsmedelsaffär och en bensinmack – hur ser deras arbetssituation ut? Har den förändrats på senare tid? Vi planerar att undersöka om kunder idag önskar mer rådgivning än tidigare eller om de vill vara ifred med mera, exemplifierar Ann-Mari Sellerberg.

  Handelsanställda får otillräckligt organisationsstöd

  Projektet hoppas kunna bidra med kunskaper om handelsanställdas psykosociala miljö, vilket kan öka förståelsen för personalomsättningens mekanismer inom handeln, som på vissa håll är oroväckande hög. Ann-Mari Sellerberg anar att handelsföretag saknar organisationsstöd för frågor kring besvärliga kunder, krånglande produkter och strategier för de anställda att hantera stress.

  – Många handelsföretag drivs inom en mycket pressed ram. Inom till exempel vård och skola har man möten och konferenser om så mycket. Handeln är mer differentierat och problemlösningarna mer ad hoc, menar Ann-Mari Sellerberg och uttrycker glädje över forskningsmedlen.

  – Det är en mycket känd sektor, ur ett allmänhetsperspektiv, men det finns väldigt lite arbetsmarknadsforskning om handeln. Det ska bli väldigt roligt att förändra den situationen.

  Prenumerera på nyhetsbrev