Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Styrning av butiksarbete

  Denna rapport beskriver och analyserar organisationernas styrning av arbetet i de fyra butikerna. Inledningsvis beskrivs den lokala formella styrningen: den hierarkiska ledningsorganisationen; grundläggande anställningsförhållanden; scheman; regler, rutinlistor och skriftliga ansvarsförbindelser; informationsvägar; lönesättning; teknisk styrning (genom in- och utstämpling och kassaapparater); samt övervakning (direkt och indirekt genom kameror).

  Sedan beskrivs den lokala informella styrningen. Den var mest påtaglig vid den privatägda livsmedelsbutiken, men fanns även i mindre utvecklad form vid de andra butikerna. Dess övergripande målsättning tycktes vara att etablera en familjär lojalitet till företaget hos de anställda. Chefen och dennes närmaste betonade att butikens framgång var en gemensam angelägenhet och att den konkurrerade med andra butiker. Konkurrensen handlade om att vinna kunderna genom att vara trevlig och säljande. Chefen deltog ofta i det dagliga arbetet och kunde då fungera som mönsterarbetare samt övervaka, bedöma och ge direktiv till de anställda. Den informella styrningen karakteriserades också av informella relationer mellan ägare/chef och en grupp av närmaste. Ny personal rekryterades primärt via sociala kontakter och personliga referenser och den nyanställdes personliga egenskaper betraktades som viktigare än t.ex. betyg och varukunskap. Nyanställda introducerades främst genom praktiskt arbete och blev föremål för prövning avseende sin arbetsvilja och förmåga att klara av arbetet innan de eventuellt fick tillsvidare anställning.

  Därefter beskrivs den centrala formella styrningen. Den härstammade från de kedjor till vilka butikerna tillhörde. Den formella centrala styrningen var inriktad på två aspekter av butikerna; dels deras front (det kunderna upplever), dels arbetsprocesser.

  (texten är hämtad ur rapporten)

  Prenumerera på nyhetsbrev