Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Samlastningscentraler för effektiva transporter

  Svenska vägar fylls allt mer av allt tommare lastbilar. Det innebär att trängseln på vägarna och att utsläppen ökar, utan att fler varor transporteras till sina destinationer.

  Ett forskningsprojekt vid Handelshögskolan i Göteborg ska undersöka hur man kan effektivisera transporter. Det gör man genom att studera samlastningscentraler i Göteborg, och hur de kan bidra till effektivare och mer miljövänliga transporter. Projektet ”Ökad effektivitet i befintliga urbana transportsystem – optimal lokalisering av dagens och framtida samlastningscentraler” genomförs av fil. dr. Jerry Olsson, Handelshögskolan i Göteborg.

  Det projektet ska göra är att identifiera vilka problemen är och hur samlastningen kan effektiviseras med hjälp av optimal lokalisering av samlastningscentraler.

  Trängseln ökar på vägarna

  – Som geograf är det främst ökningen i fordonskilometer, det vill säga det avstånd som lastbilarna kör och därmed upptar yta på vägarna, som är problematisk då det medför ökad trängsel. Då är det viktigt att studera hur mer gods kan transporteras i färre lastbilar utan ökade kostnader eller försämrad service, säger Jerry Olsson.

  Till att börja med kartlägger Jerry Olsson var dagens godsterminaler, samlastningsterminaler eller kombiterminaler finns, och hur de är lokaliserade i förhållande till varandra. Tillgängligheten till och emellan terminalerna/centralerna kommer att analyseras. Det är också viktigt att kartlägga var godset som kommer till Göteborg anländer ifrån och varifrån det förväntas komma i framtiden.

  – Hur mycket av godset som anländer till Göteborgs hamn distribueras vidare in till Göteborg och vart i Göteborg distribueras godset?

  I projektet kommer Jerry Olsson att samla in data med enkätsvar från godstransportörer, företrädare för handeln, ansvariga för terminaler. Det kommer sedan att följas upp med intervjuer.

  Accepterar branschen samlastning?

  – Här gäller det att undersöka aktörernas inställning till samlastning. En svårighet i arbetet kommer, förutom att mäta godsets omfattning och osäkerheten om olika aktörer vill delta i intervjuer, blir att ta hänsyn till andra faktorer som påverkar en optimal lokalisering av centraler. Det kan gälla översikts- och detaljplaner eller andra intressenters önskemål.

  Resultatet av forskningen ska förhoppningsvis bidra till kortare körsträckor, mindre trängsel och därmed snabbare och billigare transporter med mindre utsläpp.

  – Dessutom mindre trängsel runt butikerna. Det vore en vinst både för individer, företag och för samhället.

  Prenumerera på nyhetsbrev