forskning
Start » Forskning och utveckling » Forskningsprojekt » Framtidens fysiska mötesplats 2017

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Framtidens fysiska mötesplats 2017

  Handels- och besöksnäringen är tätt sammankopplade och sysselsätter idag cirka 700 000 personer i Sverige tillsammans. Det gör dem till en viktig del av Sveriges ekonomi och samhället samtidigt som näringarna har flera gemensamma utmaningar och möjligheter. Därför passar det väldigt bra att kombinera forskning inom dessa områden.

  Se webbsändningenfrån september 2020 där resultat från det tvååriga forskningsprogrammet Framtidens fysiska mötesplats och slutrapporten En perfekt plats presenteras!

  Handelsrådet och BFUF (Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond) tog tillsammans fram utlysningen Framtidens fysiska mötesplats för att skapa förutsättningar för projekt som fokuserar på gemensamma utmaningar och möjligheter rörande framtidens konsumtionsmönster och fysiska mötesplatser. Projekt som har beviljats skapar resultat och nytta för båda sektorerna. Målet är få fram konkret och framåtblickande kunskap till kombinerad nytta för både besöks- och handelsnäring. Forskningen ska bidra till att höja båda sektorernas kompetens och attraktionskraft som arbetsmarknad. Fyra projekt som pågår mellan 2017 och 2019 får dela på totalt 11 miljoner kronor. Inom ramen för satsningen kommer det att hållas gemensamma publika seminarium och ges ut en rapport med de samlade resultaten när projekten är färdiga.

  Prenumerera på nyhetsbrev