Forskningsprojekt
Start » Forskning och utveckling » Forskningsprojekt » Övriga projekt före 2017 » Informations- och kommunikationsteknologi (ICT) inom handeln 2020

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Mobila möjligheter inom handeln

  Ny teknik kan ge nya möjligheter. Exempel på det är mobila betalningar, mobila plånböcker, lägesbaserade tjänster samt ”Tingens Internet”. Avståndet från vision till vardag är dock ofta långt. Studier av e-handelns utveckling har visat att det tog mer än ett decennium att gå från vad som var ”tekniskt möjligt” till lösningar med praktiskt genomslag.

  Det var exempelvis ganska tidigt möjligt att producera webbsidor med avancerad grafik. Detta var dock inte av praktiskt intresse så länge inte de tilltänkta kunderna också hade lika kraftfulla datorer. Först när alla bitar verkligen fanns på plats, så kunde utvecklingen ta fart med viss så kallad ketchupeffekt efter några år av tomgång.

  Rapportens upplägg:

  • Rapporten inleds med en lägesbild vad gäller området för mobila betalningar samt mobila plånböcker (vilket inte alltid är samma sak, eftersom det finns plånbokslösningar utan koppling till betalningar).
  • Därefter diskuteras den mer långsiktiga utvecklingen vad gäller lägesbestämda tjänster samt “the Internet of Things”, vilka framåt år 2020 kan komma att ingå i mer kompletta lösningar för handeln.
  • Avslutningsvis behandlas hinder på vägen – vad gäller såväl dagsläge som utvecklingsmöjligheter.

  (texten är hämtad ut rapporten)

  Projekttitel: Informations- och kommunikationsteknologi (ICT) inom handeln 2020

  En av rapportens utgångspunkter är glappet mellan teknikutvecklingen och den praktiska nyttan av tekniken när det gäller mobila betalningar.

  Nyckelord: it, teknikutveckling, teknikmognad, mobilbetalning, internet

  Bertil Thorngren,

  Projektledare: Bertil Thorngren, docent, Handelshögskolan i Stockholm

  Prenumerera på nyhetsbrev