Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Ökade tillgänglighetskrav kan leda till branschflykt

  Anställda inom handeln förväntas vara tillgängliga för arbetsgivare, för kunder och för familjen. När kraven krockar, löser man det på egen hand – privatlivet inkräktar inte på arbetet. Men att så många som en av fem vill lämna branschen, delvis beroende på arbetstiderna, är ett problem handeln bör vara medveten om.

  Även om det är ovanligt att tillgängligheten regleras i avtal, finns ändå förväntningarna som en tyst överenskommelse, lika bindande som ett kontrakt. Och att vara tillgänglig för arbete är en tung konkurrensfördel.

  – För en deltidsanställd kan det vara en förutsättning för ekonomisk överlevnad att vara tillgänglig när jobbtillfällen dyker upp, säger Ann Bergman, forskare vid Karlstads universitet.

  Men det är inte bara yttre omständigheter som styr kravet på tillgänglighet. Våra ambitioner, karriärer, yrkesstolthet och arbetsmoral styr också i vilken grad vi är tillgängliga för arbete. Att jobba över är inget ovanligt och skiljer sig inte mellan vare sig kön eller yrke inom handeln. Däremot är det vanligare att män, chefer och tjänstemän arbetar över utan ersättning och åker på tjänsteresor.

  Inom handeln upplever de flesta att de gör mer än vad som krävs. Man ställer upp för arbetsgivaren, och bland dem som jobbar i butik, ställer man upp för kunden.

  – Kundens behov går alltid före det egna välbefinnandet, säger Lars Ivarsson, forskare vid Karlstads universitet. Butikspersonal är även tillgängliga på ett personligt plan. De ger råd och tips, är trevliga, charmiga och ibland till och med flirtiga.

  Få anser att privatlivet inkräktar på arbetet. Däremot är det vanligare att arbetet går ut över privatlivet och framför allt familjen.

  – Chefer reflekterar inte mycket över hur rollen skulle kunna anpassas för att bättre fungera med familjen. Man accepterar läget, men beklagar sig lite över utebliven tid med barnen, säger Ann Bergman.

  Men för dem som arbetar i butik är situationen mer komplex. Allt längre öppettider innebär sämre möjligheter att ta hand om familj och barn. Gemensamt för alla yrkesgrupper inom handeln är att man ser det som ett personligt problem och löser det själv. Lager och butiksarbetare kan i många fall byta skift med varandra när familjens behov kräver. Tjänstemän har i regel svårare att täcka upp för varandra, och löser problemen med att ta hem jobb, eller att låta någon anhörig ta hand om familjeproblemet.

  I undersökningen framkom att 60 procent var nöjda med det jobb de hade. 20 procent ville byta jobb inom handeln och resten ville lämna branschen helt och hållet.

  – I vår undersökning fick vi ofta svaret att handeln är en bra bransch att jobba i, om det inte vore för de dåliga lönerna och de obekväma arbetstiderna. Där har handeln en utmaning när konkurrensen om arbetskraften hårdnar.

  Prenumerera på nyhetsbrev