Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Globalisering i förändring

  Handelns utveckling har i hög grad påverkats av den senaste tidens globalisering. En av förutsättningarna för detta är de låga kostnaderna för energi – närmare bestämt fossil energi. Det har gjort att transporter är en marginell kostnad vilket underlättar för global produktion och distribution.

  I globaliseringens spår har förväntningarna världen över standardiserats; de globalt lägsta produktionskostnaderna sätter normen för pris och kvalitetsnivå i princip överallt. Dessutom gör de gränsöverskridande marknadskoncepten och varumärkena att konsumtionsmönstren blir allt mindre kulturellt särpräglade.

  – Vi behöver förbereda handeln på de förändringar som kommer framöver, säger Jens Nordfält, projektledare, Center for Retailing (CFR) vid Handelshögskolan i Stockholm. Vi menar inte att handelns villkor kommer att förändras över en natt, men vi bör vara redo för aktuella trender i omvärlden för att kunna tillvarata nya möjligheter som uppstår och överge gamla koncept som inte längre håller.

  Olika framtidsscenarier

  En förändring som kommer att komma är oljeproduktionstoppen (”peak oil”), vilket innebär att världens oljelager börjar sina och att kostnaderna för oljebaserade bränslen därmed stiger – enligt vissa analyser har den toppen redan inträffat. Detta påverkar globaliseringen genom att transportkostnaderna ökar och därmed minskar rörligheten.

  – Vi kommer att identifiera olika för handeln relevanta scenarier i samspel med branschföreträdare som vi sedan beskriver och analyserar utifrån handelsföretagens behov, förklarar Jens. Genom dessa analyser kan detaljhandeln stå rustad inför de förändringar som sker.

  Prenumerera på nyhetsbrev