Start » Forskning och utveckling » Forskningsprojekt » Forskning relevant för handelsnäringen 2018

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Forskning relevant för handelsnäringen 2018

  Utlysningen hösten 2017 hade ett brett tema – Forskning relevant för handelsnäringen.

  Handelsnäringen inbegriper flera olika typer av verksamheter och ställs i dagens snabba och rörliga samhälle ständigt inför nya utmaningar. Med forskning på dessa områden som grund kan handeln möta utmaningar som till exempel demografiska förändringar, globalisering, digitalisering och hållbarhet. Forskning kan på många av dessa områden bidra med kunskap och hjälp till lösningar och innovationer som förbättrar handelsföretagens och dess anställdas villkor samt bidra till samhället i stort.

  Sju forskningsprojekt delar på sammanlagt 14,5 miljoner kronor. Flera av forskningsprojekten berör digitaliseringen och den pågående strukturomvandlingen i handeln. Utlysningen visar på nya infallsvinklar och spänner över flera områden relevanta för handelsnäringen: kundernas tillit, karriärvägar i handeln, butiken som mötesplats, prisjämförelser, personalens roll i servicemöten och nya möjligheter med en digitaliserad matmarknad.

   

  Prenumerera på nyhetsbrev