Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Handelns miljöpåverkan spåras med GPS

  Handelns miljöpåverkan är troligen en av de minst utforskade sektorerna inom dagens handelsinriktade forskning.

  För att åtgärda denna brist påbörjar Niklas Rudholm vid Handelns utredningsinstitut, HUI, ett tvärvetenskapligt projekt tillsammans med forskare från högskolorna i Dalarna och Gävle. Målet är att studera frågor som är av betydelse för hur handel ska kunna etableras på nya marknader och växa ekonomiskt på ett miljömedvetet sätt.

  För att specifikt kunna studera hur konsumenters handelsresor påverkar miljön utvecklas speciella IT-lösningar. En testgrupp bestående av 500 personer i Borlänge med omnejd kommer att utrustas med GPS:er och deras resor loggas. Med GIS-tekniker knyts deras resrutt därefter ihop med ändamål för resan. På så sätt kan konsumenternas miljöpåverkan när man gör sina inköp mera precist än tidigare mätas och handelns miljöpåverkan beräknas.

  Metoden gör det möjligt att ringa in den marknad från vilken konsumenterna väljer just det aktuella företaget som sin leverantör av en vara eller tjänst. Naturligtvis kan dessa system då också nyttjas för att studera hur förändringar som skapar större tillgänglighet till en marknadsplats, eller ökar dess attraktionskraft för konsumenten, påverkar företagens ekonomi samt konsumenternas resmönster och miljöpåverkan.

  Prenumerera på nyhetsbrev