Forskningsprojekt
Start » Forskning och utveckling » Forskningsprojekt » Spridning av handelsforskning » Logistikutveckling genom mätsamverkan i handelns försörjningskedjor

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Förbättra logistiken genom mätning

  Logistik är allt viktigare för handelsföretags konkurrenskraft. Ett sätt att säkerställa logistikutveckling i handelns försörjningskedjor är att fokusera på hur man mäter och förbättrar sina gemensamma logistikprestationer, såsom ledtid och servicegrad.

  Metoden har varit fallstudier av fem fall i olika branscher. Studien har haft tre frågeställningar:

  • Hur arbetar man med logistikmätningar i handelns försörjningskedjor i Sverige? Detaljerade beskrivningar av detta ges från t ex dagligvaru-, hemtextil- och sportbranscherna. Stora skillnader mellan de undersökta företagen har konstaterats i studien. Det finns också stora skillnader i vilken grad företagen samverkar med varandra. Förslag till utveckling av varje studerat fall ges.
  • Vilka goda lösningar för samverkan kring logistikmätningar har man hittat? Exempel är härledd mätlogik i hela försörjningskedjan, branschstandard för mätning, gemensamma mål och gemensamt arbetssätt. Detta kan andra handelsföretag inspireras av.
  • Vilka hinder och utmaningar har man stött på? Ett stort antal hinder har påträffats, exempelvis brist på tillit, brist på kunskap, svårigheter att samverka med category-management-funktionen samt bristande IT-stöd för datafångst och rapportering. Kunskap om och förståelse för hinder bör vara en viktig del av att arbeta med prestationsmätningar som ska leda till logistikutveckling.

  Det är angeläget att dessa resultat sprids till branschen för att bidra till kunskapsutvecklingen i handelsnäringen. Åtta olika förslag till fortsatta studier presenteras avslutningsvis.

  (texten är hämtad ur rapporten)

  Projekttitel: Logistikutveckling genom mätsamverkan i handelns försörjningskedjor

  Ett sätt att säkerställa logistikutveckling i handelns försörjningskedjor är att fokusera på hur man mäter och förbättrar sina gemensamma logistikprestationer, såsom ledtid och servicegrad.

  Nyckelord: logistik, försörjningskedja, mätning, logistikutveckling

  Helena Forslund,

  Projektledare: Helena Forslund, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet

  Prenumerera på nyhetsbrev