Handelns utvecklingsråd
Start » Arbetsmiljö och säkerhet » Arbetsmiljö » Riktlinjer för truckförare

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Riktlinjer för truckförare

  Riktlinjerna har tagits fram av parterna på arbetsmarknaden. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra en partsgemensam syn som medför att arbetsgivare uppfyller kraven enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, ”Användning av truckar”.

  Riktlinjerna syftar till att utgöra en grund för höjd kompetens hos truckförare med målet att:

  • Öka säkerheten
  • Minska personskadorna
  • Förbättra effektiviteten
  • Sänka kostnaderna

  Del 1 anger kunskaps- och färdighetsmål främst för den som anordnar truckförarutbildning och för de arbetsgivare som önskar vägledning i valet av utbildning för sin personal.

  Del 2 innehåller en vägledning för hur målen kan uppnås och hur utbildning kan genomföras samt en beskrivning av truckinstruktörens roll.

  Prenumerera på nyhetsbrev