Handelns utvecklingsråd
Start » Arbetsmiljö och säkerhet » Säkerhet » Så här gör Apoteket

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Så här gör Apoteket

  – Den viktigaste säkerhetsåtgärden i butik är säkerhetsmedvetna medarbetare.

  Det säger Peter Lilius, säkerhetschef på Apoteket.

  Han fortsätter:

  – Vi på Apoteket gör själva våra säkerhetsrevisioner av våra butiker. På så vis stannar kunskapen i organisationen och byggs successivt upp.

  På samma sätt resonerar Apoteket kring sina lärarledda utbildningar i säkerhetsfrågor – de görs också inom organisationen.

  I över 15 års tid har Apoteket AB arbetat med sin systematiska säkerhetsrevision. Grundmodellen innebär att alla landets apotek får personligt besök där det görs en analys av säkerhetsläget. Diskussionen kring den enskilda butiken och dess förutsättningar är lika viktiga som att bocka av punkter på en lista.

  – Just när det gäller situationer kring hot och rån, handlar det inte bara om envägskommunikation mellan inspektören och apotekschefen. Det är lika viktigt att personalen får någon att bolla med om just sitt eget försäljningsställes unika förutsättningar, säger Peter Lilius.

  En viktig del i modellen är att de olika säkerhetskrav som apoteket ska leva upp till, interna och externa, ”paketeras” på ett sätt så att det blir hanterligt för butiken.  Så måste exempelvis ett apotek, en till två gånger per år, genomföra en egeninspektion kring säkerheten. Den inspektionen bygger i grunden på brandkrav.

  – Vi använder den för att hålla frågan också om annan säkerhet levande. Det gör vi genom att inkludera andra relevanta säkerhetsfrågor, till exempel kring svinn, säger Peter Lilius.

  Hittills har modellen varit att butikerna fått besök vart fjärde till femte år, men i en växande organisation som idag omfattar 400 försäljningsställen blir det alltför resurskrävande. Nu ses modellen över för att få ett upplägg som är tillräckligt bra utifrån de resurser som finns.

  Peter Lilius bedömer att Apoteket har en bra utgångspunkt när det gäller kunskapsuppbyggnad kring säkerhetsfrågor, personalomsättningen är inte lika stor som i flera andra delar i handeln.

  – Här har vi lite bättre förspänt för att jobba systematisk med säkerhetsarbete, säger Peter Lilius.

  Ute i butik är besöken uppskattade:

  – Apotekscheferna tycker att det är bra att få en genomkörare om de säkerhetsfrågor som berör dem.

  Den otrygghet som ökat i samhället har även påverkat apoteken.

  – De gånger vi genomför lärarledda utbildningar kring frågor om rån och hot så är det väldigt uppskattat bland medarbetarna, säger Peter Lilius och konstaterar att ”otrygghet är svårt att utbilda bort genom e-utbildning”.

  – Jag påstår att det fordras lärarledda utbildningar där man informerar om den faktiska situationen och om hur man systematiskt arbetar med säkerhet. Medarbetarna känner att de blir lyssnade på och därigenom möjliggör man en dialog om hur man ska hantera olika situationer, säger Peter Lilius.

  – Jag brukar beskriva säkerheten i butik som en tratt, någonstans möts affärs- och säkerhetsmöjligheterna så att avvägningen blir rätt, säger Peter Lilius, säkerhetschef på Apoteket.

   

   

   

  Prenumerera på nyhetsbrev